Forsikring

Hvordan vælger du det rigtige forsikringsselskab, når du flytter i bolig?

Der er efterhånden rigtig mange forsikringsselskaber at vælge imellem i Danmark. Det store udbud gør dog ikke altid valget nemmere for forbrugeren, for hvordan finder man rundt i junglen? Det, som mange folk kan være i tvivl om, er, om det er en fordel at tegne alle forsikringer det samme sted. Hvorvidt det kan være en fordel med visse forsikringer, vil vi ikke konkludere på. Men ifølge flere medier er det en myte, at det skulle være en fordel at tegne eksempelvis ejerskifteforsikring og husforsikring i samme selskab. Rationalet for at anskue dette skulle være, at du som forbruger undgå at komme i en situation, hvor ingen af de to selskaber kan dække en skade. Altså at du undgår at ‘falde mellem to stole’.

Hvis man følger argumentet i flere artikler, er dette dog ikke tilfældet. Faktisk vil der være fordele ved at gøre netop det modsatte. Vælger du at tegne forsikringerne to forskellige steder, kan prisen som faktor for eksempel blive billigere.

Er boligforsikringer et krav?

Hvis du skal flytte i en ny bolig – hvert fald hvis det er en bolig, du investerer i – vil det være relevant at kigge på forsikringer. Særligt hus- og ejerskifteforsikring vil være normale at undersøge nærmere. Begge forsikringer er meget populære. Husforsikringen er et krav for banker eller realkreditinstitutter, hvis du optager lån i boligen. Som regel vil det altså være et krav, at du skal tegne denne forsikring.

En ejerskifteforsikring derimod er ikke lovpligtig under nogen omstændigheder. Det er hundrede procent op til køber, om denne vil tegne forsikringen eller ej. Dog skal der være opfyldt nogle forhold, før det er muligt for køber at tegne. Sælger skal vælge at benytte sig af huseftersynsordningen, før det er muligt.

Parametre, du kan kigge efter

Hos nogle forsikringsselskaber vil du både kunne tegne en husforsikring og en ejerskifteforsikring, mens du hos andre kun vil kunne tegne den ene. Større selskaber tilbyder i visse tilfælde begge, men i de senere år har vi set flere tilfælde, hvor ejerskifteforsikringen er blevet taget fra ‘produktlisten’. På den anden side har vi mere nicheprægede selskaber, som kun tilbyder ejerskifteforsikringen. Et eksempel på det er Dansk Boligforsikring.

Hos Dansk Boligforsikring anbefaler man forbrugeren, at de kigger efter forskellige parametre i valget af selskab. Vælger du eksempelvis et udenlandsk selskab, er der flere faldgruber. Som udenlandsk selskab er du ikke automatisk medlem af Garantifonden, som de danske er.

Som forbruger er det også en klar fordel, at forsikringsselskabet er medlem af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Ejerskifteforsikring

Har du styr på hus- og indboforsikringen? Hvad så med ejerskifteforsikringen? Overordnet set dækker ejerskifteforsikringen de skader og mangler, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Såfremt de allerede er opdaget i forbindelse med, at den byggesagkyndige har undersøgt boligen, vil de ikke være dækket. Men det område, hvor skaden er opstået, skal stadig være undersøgt af den byggesagkyndige. Når tilstandsrapporten bliver udarbejdet, er det derfor vigtigt, at alle områder (som indgår i huseftersynsordningen), er tilgængelige for den byggesagkyndige. Ellers kan det give problemer senere hen, hvis der opstår skader, og du gerne vil have det dækket af ejerskifteforsikringen.

Ejerskifteforsikringen udbydes ikke af ret mange selskaber i Danmark. Grunden til det, skal findes i, at det er et meget komplekst produkt. Der er ofte uoverensstemmelse mellem det, om kunderne forventer, og hvad der faktisk er realistisk. Her skal man huske, at ejerskifteforsikringen ikke er en vedligeholdelsesforsikring, men kun til uforudsete skader.

Undgå misforståelser mellem dig og forsikringsselskabet

Som før nævnt, er ejerskifteforsikringen kompleks. For at undgå skuffelser over manglende dækninger, er det vigtigt, at du har fuldstændig styr på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Dette bør du selvfølgelig tjekke, før du tegner den. Selvom du måske i store træk godt ved, hvad der er indbefattet i dækningen, så er det vigtigt at nærlæse, hvilke forhold der skal være til stede, før forsikringen erstatter.

Misforståelser og skuffede kunder er både noget, som du selv gerne vil undgå, og som selskabet i høj grad også vil undgå. Derfor kommer der større fokus på at skabe tydeligere og mere klar kommunikation til kunden. På den måde vil man i højere grad være indforstået med, hvad ejerskifteforsikringen dækker.

Nogle folk har en forventning om, at ejerskifteforsikringen skal dække samtlige skader, der opstår efter indflytning. Det er langt fra tilfældet. I og med at forsikringen dækker udforudsete skader, vil ‘almindelig’ slid ikke være dækket. En revne i muren kan i visse tilfælde blive dækket, men hvis den samme skade forekommer på samtlige huse af samme alder, så er der ikke tale om en uforudset skade. Nærmere en forventlige. Sådanne forhold er rigtig gode at sætte dig ind i, forud for at du tegner. Gør op med dig selv, hvor dine forventninger ligger, og afstem eventuelt med forsikringsselskabet for at opnå enighed.