Bodeling: Sådan deler man boet i forbindelse med en skilsmisse

Når man bliver gift, får man fælleseje. Det betyder, at “dit er mit, og mit er dit”. Man indgår altså i et formuefællesskab. Hvis ægteskabet ophør, vil formuefællesskabet skulle deles. I forbindelse med en skilsmisse skal man derfor lave det, der hedder en bodeling. I ordet “bodeling” ligger der naturligvis en fordeling af jeres aktiver i form af ejendele, herunder jeres fælles hus eller lejlighed (hvis I ejer) samt alle de ting, I har i jeres fælles hjem. Jeres passiver, herunder forskellige lånetyper fratrækkes aktiverne i forbindelse med delingen af boet.

Bodeling kan være en kompliceret størrelse, men for at gøre det overskueligt har vi prøvet at liste, hvad der skal deles i forbindelse med boet, og hvad der normalvis ikke skal.

Aktiver, der deles

Aktiver er en økonomisk betegnelse for ejendele, som har været en del af det formuefællesskab, som ægteskabet har udgjort. Det er ofte selve boligen, og de ting der er i boligen, der anses som aktiver. Men det gælder også ejendele i form af fx bil eller opsparing.

  • Hus eller lejlighed, såfremt det ikke er opgjort som særeje
  • Indbo dvs. alle jeres ting, der ikke er personlige
  • Bil
  • Opsparing

Passiver, der deles

Passiver er modsat aktiver, den gæld, som der har været en del af boet. Det gælder både boliglån, billån og forskellige forbrugslån.

  • Lån

Hvad er ikke en del af bodelingen

  • Ting, der er opgjort som særeje
  • Personlige genstande fx smykker og mobil
  • Pension

Når man vælger at gå fra hinanden, så ophører formuefællesskabet, og det skal gøres op. Det foregår ved, at I får opgjort, hvad I har af aktiver i form af bolig, bil og indbo, og hvad I har har af passiver i form af lån.

Få rådgivning i forbindelse med skilsmissen

En bodeling kan være en utrolig vanskelig og kompliceret proces. Det skyldes dels de mange juridiske regler og risikoen for uenighed. Men i forbindelse med skilsmisser er bodelingen kun en del af det. Spørgsmål om ægtefællebidrag og samværdordning/forældremyndighed over bønnerne er også en del af en skilsmisse. Alle aspekter af skilsmissen, hvoraf bodelingen er en vigtig del, kan være kompliceret, juridisk teknisk og følelsesladet på en og samme tid. Derfor kan det være en god idé at søge rådgivning i forbindelse med skilsmissen.

Det kan man blandt andet få hos en skilsmisseadvokat, der kan rådgive inden for skilsmisseret og varetage de juridiske interesser i forbindelse med en skilsmisse.